BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 

Tanıtım

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı'nın amacı; gelişen bilgi teknolojilerine paralel olarak görsel-işitsel ve etkileşimli öğretim materyallerinin geliştirilmesini ön plana alan dersler yoluyla öğretmen adaylarına, öğretim teknolojilerinin entegrasyonu ve öğretim etkinliklerinde kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, farklı öğretim ortamlarının nasıl tasarlanması ve değerlendirilmesi gerektiğine dair gerekli kuramsal alt yapıyı oluşturmak ve öğretim teknolojisi alanında araştırmalar yapan, yaratıcı, sorgulayıcı ve öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmektir. 

Bölüm mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda veya özel kurumlarda bilgisayar öğretmenliği yapabilirler. Eğitim alanına bilişim hizmetleri sunan devlet kurumlarında ve özel kurumlarda öğretim teknoloğu olabilirler. Ayrıca bilişim dünyasında eğitim yazılımları geliştirme, uzaktan eğitim içeriği geliştirme ve proje yönetimi gibi çok farklı alanlarda görev alabilirler.