BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 

Bölüm Başkanından

Değerli Bilişim Eğitimi Gönüllüleri,

İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağında toplumu oluşturan bireylerin bilgiye ulaşma yollarını bilme, elde edilen bilgiyi organize edebilme ve problemleri çözecek biçimde analiz ederek uygulayabilme yeteneklerine sahip olacak şekilde eğitilmeleri her zamankinden daha önem kazanmaktadır. Öte yandan yaşam boyu öğrenme, kişisel gelişim gibi okul dışı süreçlerin yanı sıra eğitimin tüm kademelerindeki öğretim ve öğrenme süreçlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesinin gerekliliği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul edilen bir gerçektir.  Bu gerçek özellikle çağımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sürecinde kullanılması alanında yapılan birçok bilimsel çalışmanın sonucunda da kendini göstermektedir. Ülkemizde de görülmektedir ki, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması olgusunun önemi; ulusal ve uluslararası ölçekte bu teknolojilere ayrılan çok büyük ve geniş ölçekli projelerin varlık göstermesi ile günümüzde daha da hissedilir hale gelmiştir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı öğrencilerine öğrenme ve öğretme süreçlerinde uygulama ağırlıklı eğitim yaklaşımını hedefler. Dersler teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilerin bu bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliğini deneyimlemelerine olanak tanıyan projeler ve uygulamaların ağırlıklı olduğu bir yapıdadır. Temel eğitim yaklaşımımız öğrenen merkezli olup,  öğrencilerin verilen bilgi ve kazandırılan becerileri kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi öğrenme stratejilerini belirleyerek özümsemelerine olanak sağlar. Bu süreçlerde öğrencilerin bireysel farklılıklarının onların kendi öğrenme yollarını keşfetmede ve kendi öğrenme stratejilerini oluşturmada belirleyici olduğu bir ortamda; nitelikli insan gücünün yetişmesi ve bu farklılıklardan gelen zenginliğin toplumun gelişmesi ve var olan farklı problemlere çözümler üretilmesi adına katkıda bulunması beklenmektedir.  

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanı, son yıllarda popüler olan ve teknolojik gelişmelere paralel olarak pek çok iş alanında insan gücüne ihtiyaç duyan bir alandır. Teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılması demek, bu süreçlerin her adımında işe koşulması anlamına geldiğinden, eğitim yönetimi, ölçme-değerlendirme ve tüm farklı alanların öğretimi, bilgi ve iletişim teknolojileri desteği ile yürütülebilir. Teknolojinin gelişme hızı göz önüne alındığında tüm bu süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin vazgeçilmez bir bileşen olduğu çok açıktır.  Lisans öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin alanlarında ya da benzer programlarda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmaları da mümkündür.

Bilgisayar ve öğretim teknolojilerini kullanarak eğitimi güçlendirme amacıyla bir araya gelen öğretim üyelerimiz ve yetişmekte olan genç akademisyenler ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans programının gerek bilimsel gerekse toplumsal bakımdan üniversitemize ve ülkemize büyük yararlar sağlaması dileğiyle…

Doç. Dr. Filiz Köse Kalelioğlu

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı