Dr. Öğr. Üyesi EMİNE CABI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2241
E-Posta : eminec[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~eminec/

 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2002), Gazi Üniversitesi, Bilgisayar
 • Lisans (1991), Ondokuz Mayis Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Kitaplar


 • Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F, Avcı Yücel Ü, Koç SE, Çetinkaya HH. ;Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2017

 • Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F, Avcı Ü, Koç SE, Çetinkaya HH. ;Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2017

 • Cabı E. ;Öğretimsel Mesaj Tasarımı. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.15-48.

 • Cabı E. ;Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.238-268.

 • Cabı E. ;Öğretimsel Mesaj Tasarımı. In:Yazar editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem; 2013. p.16-42.

 • Cabı E. ;Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi. In:Yazar editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: pegem; 2013. p.220-238.

Makaleler


 • Cabı E. ;Uzaktan eğitim ile bilgisayar okuryazarlığı öğretimi: Eğitmen deneyimleri. Başkent University Journal of Education, 2018; :-.

 • Cabı E. ;The impact of flipped classroom model on students? academic achievement.. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cabı E, Yalın Hİ. ;Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi.. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017; 18(2):273-290. ( EBSCO )

 • Cabı E, Ersoy H. ;Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017; 7(3):419-429. ( EBSCO )

 • Cabı E, Erdem E, Kırkan B. ;Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma ve Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016; 4(2):92-103. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Cabı E, Ergün E. ;Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarına Etkisi. Başkent University Journal of Education, 2016; 3(1):37-43.

 • Cabı E, Erhan G. ;Uzaktan Eğitim İle İstatistik Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 2016; 5(1):104-111. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Cabı E. ;Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi, 2016; 24(3):875-890. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )

 • Cabı E. ;Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2016; 6(1):94-101. ( EBSCO )

 • Cabı E. ;Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; 35(3):489-506. ( Web of Science )

 • Cabı E. ;An investigation of digital native children?s views towards digital technology. International Journal of Innovative Research in Education, 2015; 3(2):10-15.

 • Yalçınalp S, Cabı E. ;Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Ölçek. İlköğretim Online, 2015; 14(2):1005-1016. ( SCOPUS )

 • Cabı E, Gülbahar Y. ;Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiğinin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2013; 3(3):11-26.

 • Cabı E, Yalçınalp S. ;Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (Mkö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; (44):85-96. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Cabı E, Yalın Hİ. ;Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2011; 01(1):125-142.

Bildiriler


 • Cabı E, Tülek H. ;Ters Yüz Sınıf Modelinde Öğrenme Stratejileri: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium.: ; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Cabı E. ; The Effects Of The Flipped Classroom On Student Achievement. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research: Rome, ITALY; 27/04/2017 - 29/04/2017

 • Cabı E. ;An Investigation of Adolescents? Attitudes Towards Digital. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education: Washington, DC, United State; 14/11/2016 - 16/11/2016

 • Cabı E, Erdem E, Kırkan B. ;Examination of the Utilization of Information and Communication Technologies and Meta-Cognitive Awareness Levels of Elementary level Students in Terms of Various Variables . 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: ; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Erhan G, Cabı E. ;An investigation of pre-service teachers' metacognitive awareness and attitudes toward profession of teaching with respect to different values. 10. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Saray Bosna; 19/05/2016 - 21/05/2016

 • Cabı E, Ersoy H. ;Türkiye'de Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: 2010-2015 Yılları Arası Durum Çalışması. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu: ; 16/05/2016 - 18/05/2016

 • Cabı E, Çetinkaya H. ;The Investigation of Pre-Service Teachers' Perceptions on Instructional Technology by Concept Maps.. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning: Prague; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Cabı E, Türkoğlu H, Altın H, Özbay Ö. ;Matematik Öğretiminde Kavram Ve Zihin Haritalarının Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: ; 06/09/2013 - 07/09/2013

 • Cabı E, Özbay Ö, Altın H, Türkoğlu H. ;Etkileşimli Tahta Uygulamaları Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri . 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium : ; 26/06/2013 - 28/06/2013

 • Cabı E, Yalçınalp S. ;Lifelong Learning Considerations: Relationship Between Learning Styles And Learning Strategies In Higher Education. 4th World Conference on Educational Sciences (WCES): SPAIN, Barcelona; 02/02/2012 - 05/02/2012

 • Cabı E. ; Elektronik Materyal Tasarlamaya Yönelik Öğrenci Görüşleri. X. International Educational Technology Conference: ; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Cabı E, Yalçınalp S. ;Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Eğitim Teknolojilerini Kullanma Kaygı Düzeylerine Yönelik Görüşleri,. IX. International Educational Technology Conference: ; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Cabı E, Gülbahar Y. ;The Effect Of Subject Field And Gender Of Pre-Service Teachers On Their Preferred Self-Regulated Learning Strategies. VIII. International Educational Technology Conference: ; 06/05/2008 - 09/05/2008

 • Cabı E. ;Web Ortamında Etkileşimli Access Ders Kitabı. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı: ; 03/05/2007 - 05/05/2007

 • Cabı E. ;Web Üzerinden Hata Ayıklama. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu: ; 24/11/2004 - 26/11/2004

 • Cabı E. ;Web Desteklı Pascal Öğretimine Yönelik Örnek Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Malatya; 06/07/2004 - 09/07/2004

 • Cabı E. ;Web Üzerinden Etkilesimli Pascal Ögretimi. Egitimde Çagdas Yaklasimlar Bilgi Söleni-2: Samsun; 08/05/2004 - 09/05/2004