Dr. Öğr. Üyesi ÜMMÜHAN AVCI YÜCEL

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2241
E-Posta : uavci[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~uavci/

 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.
 • Yüksek Lisans (2009), Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.
 • Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Projeler


 • Tekkök B, Varinlioğlu G, Girgin S, Özaygen A, Gençtürk Hızal GS, Baştanlar Y, Avcı Ü. ;ürkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Pilot Projesi. ", ", ", .

Kitaplar


 • Avcı Ü, Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F. ;Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Gel. Vak. İk. İşlt.; 2017

 • Avcı Ü. ;A Proposal for Technology Integration Process: A Knowledge-Building Model.. In:Yasemin Koçak Usluel editors. Various Aspects Of Ict Integration In Education. Ankara: Hacettepe; 2017

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. ;Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2.baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.50-69.

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. ;Bilgisayar Temelli Materyaller. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2.baskı). Ankara: Pegem akademi; 2015. p.203-237.

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. ;Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Ankara: Pegem Akademi; 2013. p.45-64.

 • Ergün E, Avcı Yücel Ü. ;Bilgisayar Temelli Materyaller. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Ankara: Pegem Akademi; 2013. p.191-218.

Makaleler


 • Ergün E, Avcı Yücel Ü. ;Knowledge Sharing Self-Efficacy, Motivation and Sense of Community as Predictors of Knowledge Receiving and Giving Behaviors. Journal of Educational Technology & Society, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Avcı Ü, Ersoy H. ;Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi., 2018; :-. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

 • Avcı Ü, Ergün E. ;Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Performanslarına İlişkin Bir Sosyal Ağ Analizi. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 18(3):847-864. ( TR Dizin )

 • Dere E, Avcı Yücel Ü, Yalçınalp S. ;Opinions of K-12 students about an Online Social Learning Environment: Edmodo.. Elementary Education Online, 2016; 15(3):804-819. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

 • Avcı Yücel Ü. ;Perceptions of pedagogical formation students about Web 2.0 tools and educational practices. Education and Information Technologies, 2017; 22(4):1571-1585. ( British Education Index, ERIC System Database,SCOPUS, EBSCO )

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. ;Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Benimsenmesi Sürecinde Uygunluk Algısına Etki Eden Faktörler: Boylamsal Bir Çalışma.. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2016; 5(1):1-12. ( Türk Eğitim İndeksi )

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. ;Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment. Computers & Education, 2016; 97:31-48. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Taştı MB, Avcı Yücel Ü, Yalçınalp S. ;Investigation of Mathematics Teacher Candidates? Learning Objects Development Process through 3D Modeling Program.. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(2):497-512. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. ;Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği?nin Türkçe Uyarlaması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.. Başkent University Journal Of Education, 2015; 2(2):89-98.

 • Akbaba Altun S, Avcı Yücel Ü, Ergün E. ;Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşleri. Başkent University Journal Of Education, 2015; 2(2):46-57.

 • Seferoğlu S, Yıldız H, Avcı Yücel Ü. ;Öğretmenlerde Tükenmişlik: Tükenmişliğin Göstergeleri ve Bu Göstergelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.. Eğitim ve bilim, 2014; 37(135):274-291. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Avcı Yücel Ü, Gülbahar Y. ;Technology Acceptance Model: A Review of the Prior Predictors. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2013; 46(1):89-109.

 • Koçak Usluel Y, Avcı Ü, Kurtoğlu M, Uslu N. ;Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi.. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 33:53-71.

 • Gülbahar Güven Y, Avcı Ü, Ergün E. ;Yaparak Öğrenme: "Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı" Uygulamasına Bir Örnek.. Eğitim ve Bilim, 2012; 37(135):274-291. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akbaba Altun S, Esin K, Ümmühan A. ;Integrating ICT at the faculty level: A case study.. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2011; 10(4):230-240. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Avcı Ü, Seferoğlu S. ;Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler.. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2011; 9:13-26.

 • Avcı Ü, Aşkar P. ;The comparison of the opinions of the university students on the usage of blog and wiki for their courses.. Educational Technology & Society, 2011; 15(2):194-205. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Avcı Ü, Arslan E. ;Bireylerin dijital veri güvenliği farkındalığı ve bilgi okuryazarlığının aldıkları hizmet içi eğitim açısından incelenmesi.. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium: İzmir; 02/05/2018 - 04/05/2018

 • Avcı Ü. ;Collaborative Creativity in Knowledge Building Process and the Role of Scaffolds.. 5th International Symposium and Conference on Creative Education (CREDU2017): Tampere Finland; 07/11/2017 - 11/11/2017

 • Yalçınalp S, Avcı Ü. ;Creativity Considerations Based on PISA 2015 Results: New Perspectives for Future Plans.. 5th International Symposium and Conference on Creative Education (CREDU2017): Tampere Finland; 07/11/2017 - 11/11/2017

 • Avcı Ü, Yalçınalp S, Arslan E. ;Bir Kamu Kuruluşunda Düzenlenen Hizmet İçi Web Tabanlı Eğitime ve Öğrenme Materyallerinin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi.. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2017): İzmir; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Yalçınalp S, Avcı Ü. ;PISA 2015 Sonuçlarının Finlandiya?da Bit Kullanımı ve Öğrenci Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi.. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2017).: İzmir; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Avcı Ü. ;Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının ve Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Malatya; 24/05/2017 - 26/05/2017

 • Avcı Yücel Ü. ;Knowledge Building and Scaffolding in Online Collaborative Learning Environments: Reflections on Education and Teaching. 3rd International Conference on Social Science and Education Research (ICSSER2017): Rome, Italy; 27/04/2017 - 29/04/2017

 • Avcı Yücel Ü, Kalelioğlu F. ;Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları.. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2015): Sakarya; 24/11/2016 - 25/11/2016

 • Ergün E, Avcı Yücel Ü. ;Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi.. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2015): Sakarya; 24/11/2016 - 25/11/2016

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. ;Sınıfta Bilgiye İhtiyaç Duyulduğunda En Çok Başvurulan Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Performanslarına İlişkin Sosyal Ağ Analizi Örneği. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education: Elazığ; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Avci Yucel U, Yalçınalp S. ;Place of Creativity in Educational Technology: A Systematic Review of the Literature.. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015): Seville, Spain; 16/11/2015 - 18/11/2015

 • Taştı MB, Avcı Yücel Ü, Yalçınalp S. ;Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Modelleme Programı ile Öğrenme Nesneleri Geliştirme Süreçlerinin İncelenmesi.. International Conference on Social Science and Education Research (ICSER2015).: Antalya; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. ;Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Benimsenmesi Sürecinde Uygunluk Algısına Etki Eden Faktörler: Boylamsal Bir Çalışma. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu: Karadeniz Teknik Üniversitesi; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. ;The Quality of Interaction and Participation in Knowledge Building Processes within the Online Collaborative Learning Environments. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning: Prague, Czech Republic; 17/10/2013 - 18/10/2013

 • Avcı Ü, Seferoğlu S. ;Öğretmen tükenmişliği ve teknoloji politikaları. 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Konya; 24/09/2010 - 26/09/2010

 • Kalelioğlu F, Avcı Ü. ;Harmanlanmış öğrenme ortamında öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin öğrenme stratejisine etkisi. 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Konya, Türkiye; 24/09/2010 - 26/09/2010

 • Avcı Ü, Cinici MA, Sert G, Sezen N, Tüzün H. ;Üç-boyutlu oryantasyon ortamlarında yönerge kullanımı. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Avcı Ü, Kurtoğlu M, Seferoğlu S. ;Türkiye?de planlı kalkınma ve teknoloji politikaları. XII. Akademik Bilişim Konferansı 2010: Muğla; 10/02/2010 - 12/02/2010

 • Akbaba Altun S, Kalaycı E, Avcı Ü. ;Policy Matters in integrating ICT at faculty level: A case study.. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara,Türkiye.; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Avcı Ü, Sert G, Özdinç F, Tüzün H. ;Eğitsel bilgisayar oyunlarının bilişim teknolojileri dersindeki kullanım etkileri.. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara,Türkiye.; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Arkün S, Baş T, Avcı Ü, Çevik V, Gürcan T. ;Addie Tasarim Modeline Göre Web Tabanlı Bir Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi.. Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Yıl Konferansı.: Özel ARI Okulları, ANKARA.; 14/04/2009 - 16/04/2009

 • Seferoğlu S, Avcı Ü, Kalaycı E. ;Sayısal uçurum: Türkiye'deki durum ve mücadelede uygulanabilecek politikalar.. 25. Ulusal Bilişim Kurultayı: Sheraton Oteli, ANKARA; 17/11/2008 - 21/11/2008