Dr. Öğr. Üyesi SERPİL YALÇINALP

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6624
E-Posta : serpily[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~serpily/

 • Doktora (2001), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (1993), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği
 • Lisans (1988), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Kitaplar


 • Yalçınalp S. ;Uzaktan Eğitim. In:Emine cabı editors. Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. In:Emine Cabı editors. Ankara: pegem; 2015. p.150-200.

 • Yalçınalp S. ;Uzaktan eğitim. In:Emine Cabı editors. Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi; 2013. p.140-189.

Makaleler


 • Yalçınalp S, Türkoğlu H. ;Öğretmen Adaylarının Facebook'un Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 2017; 46(213):15-37. ( TR Dizin )

 • Dere E, Avci Yucel U, Yalçınalp S. ;Opinions Of K-12 Students About An Online Social Learning Environment, Edmodo.. İlköğretim Online, 2016; 15(3):804-819. ( SCOPUS )

 • Taştı B, Avcı Yücel U, Yalçınalp S. ;Investigation of Mathematics Teacher Candidates? Learning Objects Development Process through 3D Modeling Program. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(2):497-512. ( ? )

 • Yalçınalp S, Cabı E. ;Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması. İlköğretim Online, 2015; 14(2):1005-1016. ( EBSCO )

 • Yalcinalp S, Aşkar P. ;?Öğrencilerin Bilgi Arama Amacıyla İnternet?i Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. TOJET, 2003; 2/4:100-107. ( EBSCO )

 • Cabı E, Yalcinalp S. ;Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (Mkö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 44:85-86. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yalçınalp S, Sen N, Gamze K, Fatih K. ;Higher Education Student's Behaviors as Avatars in a Web based Course in Second Life. procedia social and behavioral sciences, 2012; 46:4634-4638. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Cabı E, Yalçınalp S. ;Lifelong Learning Considerations: Relationship Between Learning Styles and Learning Strategies in Higher Education. procedia social and behavioral sciences, 2012; 46:4457-4462. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Yalçınalp S, Emiroğlu B. ;Through efficient use of LORs: Prospective teacher?s views on operational aspects of leraning object reposotories. British Journal of Educational Technology BJET,, 2011; 43(3):474-488. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yalcinalp S. ;Special Issue Review: L. T. & K.S.J., Kumar (2008). opening up educatio. The Collective advancement of education through open technology, open content, and open knowledge. BJET, 2010; 41(6):970-971. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yalçinalp S, Gülbahar Y. ;Ontology and taxonomy design and development for. British Journal of Educational Technology, 2010; 41(6):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yalcinalp S, Geban O, Ozkan İ. ;EFFECTIVENESS OF USING COMPUTER-ASSISTED SUPPLEMENTARY INSTRUCTION FOR TEACHING THE MOLE CONCEPT. JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, 1995; (10):1083-1095. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Yalcinalp S, Türkoğlu H. ;Investigations on Instructors' Use of Moodle's Features in Higher Education. ELEARN 2016 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education: USA, Washington DC; 14/10/2016 - 16/10/2016

 • Gençer G, Yalçınalp S. ;Yurt Dışında Yaşayan Türk Ailelerin Çocuklarının Anadil Öğreniminde E-Hazır Oluşluklarının Belirlenmesi. ICOTFL 2016, Çokdillilik Bağlamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitapları? Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2016,: Münih, Almanya; 19/06/2016 - 21/06/2016

 • Yalçınalp S. ;Investigation Of Instructors? Readiness And Usage Of Distance Education In Higher Education: A Case Study.. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain).: Sevilla, Münih; 16/11/2015 - 18/11/2015

 • Yalçınalp S, Yücel Ü. ;Place Of Creativity In Educational Technology: A Systematic Review Of The Literature. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain).: Sevilla, Münih; 16/11/2015 - 18/11/2015

 • Sevim Ağaçdelen N, Yalçınalp S. ;Ortaokul Öğrencilerinin İnternetin Zararları Konusundaki Görüşleri ve İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi. İTTES, 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi sempozyumu, TRABZON: Trabzon, Türkiye; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Yalcinalp S, Turkoglu H, Ersoy H. ;A Case Study: Task Analaysis for Using a Video Conferencing System of Graduate Students Through Eye Tracking Methedology. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning: ; 17/10/2014 - 18/10/2014

 • Yalçınalp S, Sen N, Koçer G, Köroğlu F. ;Higher Education Student's Behaviors as Avatars in a Web based Course in Second Life. Procedia-Social and Behavioral Sciences.. 4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATİONAL SCİENCES: İSPANYA; 05/02/2012 - 07/02/2012

 • Cabi E, Yalcinalp S. ;Cabı E. & Yalcinalp S. (2012) Lifelong Learning Considerations: Relationship Between Learning Styles and Learning Strategies in Higher Education. , 5 Şubat Barcelona Spain. 4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATİONAL SCİENCES: İSPANYA; 05/02/2012 - 07/02/2012

 • Can T, Yalcinalp S, Ersoy H, Onat Bayır G. ;Köy Enstitülerinde İş Eğitimi Deneyimden Günümüz Teknoloji Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri Eğitimine. KURULUŞUNUN 71. YILINDA KÖY ENSTİTÜLERİ: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi; 15/04/2011

 • Yalçınalp S. ;Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Öğretmenlerinin Görevlerine İlişkin Algıları. V. V. International Educational Technology Conference, 25-28 Mayıs, Bogaziçi Üniversitesi,: ; 25/04/2010 - 28/04/2010

 • Yildirim Z, Kilic E, Yalcinalp S. ;Computer Teachers, Other Subject Area Teachers and Administrators? Perceptions about Computer Teachers and Their Teaching Profession. ECER 2009 Theory and Evidence in European Education Research, Vienna, Austria: Vienna, Austria; 28/09/2009 - 30/09/2009

 • Yıldırım Z. ;Computer Teachers, Other Subject Area Teachers and Administrators? Perceptions about Computer Teachers and Their Teaching Profession. ECER 2009 Theory and Evidence in European Education Research, Vienna, Austria: Vienna, Austria; 28/09/2009 - 30/09/2009

 • Cabi E, Yalçinalp S. ;Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Eğitim Teknolojilerini Kullanma Kaygı Düzeylerine Yönelik Görüşleri. IETC 2009 9 th International Educational Technology Confererence, Hacettepe University, Ankara, Turkey: Ankara, Turkey; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Yalcinalp S. ;A study of Students Self Efficacy, Performance and Attitudes toward Computers and Internet in a Computer Literacy Course at Freshman. IETC 2009 9 th International Educational Technology Confererence, Hacettepe University, Ankara, Turkey: Ankara, Turkey; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Serpil Y, Zahide Y. ;Information and Communication Technology Usage of Students in Turkey,. European Conference on Educational Research., Geneva, Switzerland: Geneva, Switzerland; 13/09/2006 - 16/09/2006

 • Yalcinalp S, Moeini H. ;University Students? Approach to ICT in Their Learning Proces. European Conference on Educational Research: İsveç, Göthenburg; 08/09/2005 - 12/09/2005

 • Moeini H, Yalcinalp S, Gungormus G. ;Students Peferences and Their Success in a Web Based Course in Accounting. Proccedings of the European Conference on Educational Research.. European Conference on Educational Research: İsveç, Göthenburg; 08/09/2005 - 12/09/2005

 • Yalcinalp S. ;Understanding of Adults? Metacognitive Knowledge About Information Seeking Skills via Internet. Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications Montreal, Canada,: Canada, Montreal; 26/06/2000 - 01/07/2000